Η Κυπριακή Δημοκρατία εφάρμοσε, από τα πρώτα χρόνια της σύστασής της, προγραμματισμό για αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών, ανθρώπινων και φυσικών πόρων του κράτους με απώτερο στόχο την επίτευξη του μέγιστου βαθμού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Ο προγραμματισμός αυτός, έγινε υπό τον συντονισμό του Γραφείου Προγραμματισμού του κράτους, το οποίο μετεξελίχθηκε στη σημερινή Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Η πρώτη μορφή προγραμματισμού του κράτους αποτυπώθηκε στο «Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως», που εκπονήθηκε για τα έτη 1962-1966, την πρώτη δηλαδή περίοδο που διένυε η νεοσύστατη τότε Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε αυτά τα Σχέδια Ανάπτυξης, που στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε Σχέδια Οικονομικής Δράσης και αργότερα σε Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης, παρουσιάζεται ένας απολογισμός αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας του κράτους ανά τομέα, οι προκλήσεις κάθε περιόδου, ενώ παράλληλα καταγράφονται δράσεις για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που τίθενται όσο αφορά σε καθένα από τους τομείς αυτούς.

Collection


Η Κυπριακή Δημοκρατία εφάρμοσε, από τα πρώτα χρόνια της σύστασής της, προγραμματισμό για αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών, ανθρώπινων και φυσικών πόρων του κράτους με απώτερο στόχο την επίτευξη του μέγιστου βαθμού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Ο προγραμματισμός αυτός, έγινε υπό τον συντονισμό του Γραφείου Προγραμματισμού του κράτους, το οποίο μετεξελίχθηκε στη σημερινή Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Η πρώτη μορφή προγραμματισμού του κράτους αποτυπώθηκε στο «Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως», που εκπονήθηκε για τα έτη 1962-1966, την πρώτη δηλαδή περίοδο που διένυε η νεοσύστατη τότε Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε αυτά τα Σχέδια Ανάπτυξης, που στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε Σχέδια Οικονομικής Δράσης και αργότερα σε Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης, παρουσιάζεται ένας απολογισμός αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας του κράτους ανά τομέα, οι προκλήσεις κάθε περιόδου, ενώ παράλληλα καταγράφονται δράσεις για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που τίθενται όσο αφορά σε καθένα από τους τομείς αυτούς.

Collection


Η Κυπριακή Δημοκρατία εφάρμοσε, από τα πρώτα χρόνια της σύστασής της, προγραμματισμό για αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών, ανθρώπινων και φυσικών πόρων του κράτους με απώτερο στόχο την επίτευξη του μέγιστου βαθμού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Ο προγραμματισμός αυτός, έγινε υπό τον συντονισμό του Γραφείου Προγραμματισμού του κράτους, το οποίο μετεξελίχθηκε στη σημερινή Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Η πρώτη μορφή προγραμματισμού του κράτους αποτυπώθηκε στο «Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως», που εκπονήθηκε για τα έτη 1962-1966, την πρώτη δηλαδή περίοδο που διένυε η νεοσύστατη τότε Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε αυτά τα Σχέδια Ανάπτυξης, που στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε Σχέδια Οικονομικής Δράσης και αργότερα σε Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης, παρουσιάζεται ένας απολογισμός αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας του κράτους ανά τομέα, οι προκλήσεις κάθε περιόδου, ενώ παράλληλα καταγράφονται δράσεις για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που τίθενται όσο αφορά σε καθένα από τους τομείς αυτούς.

Collection


Η Κυπριακή Δημοκρατία εφάρμοσε, από τα πρώτα χρόνια της σύστασής της, προγραμματισμό για αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών, ανθρώπινων και φυσικών πόρων του κράτους με απώτερο στόχο την επίτευξη του μέγιστου βαθμού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Ο προγραμματισμός αυτός, έγινε υπό τον συντονισμό του Γραφείου Προγραμματισμού του κράτους, το οποίο μετεξελίχθηκε στη σημερινή Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Η πρώτη μορφή προγραμματισμού του κράτους αποτυπώθηκε στο «Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως», που εκπονήθηκε για τα έτη 1962-1966, την πρώτη δηλαδή περίοδο που διένυε η νεοσύστατη τότε Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε αυτά τα Σχέδια Ανάπτυξης, που στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε Σχέδια Οικονομικής Δράσης και αργότερα σε Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης, παρουσιάζεται ένας απολογισμός αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας του κράτους ανά τομέα, οι προκλήσεις κάθε περιόδου, ενώ παράλληλα καταγράφονται δράσεις για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που τίθενται όσο αφορά σε καθένα από τους τομείς αυτούς.

Collection


Η Κυπριακή Δημοκρατία εφάρμοσε, από τα πρώτα χρόνια της σύστασής της, προγραμματισμό για αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών, ανθρώπινων και φυσικών πόρων του κράτους με απώτερο στόχο την επίτευξη του μέγιστου βαθμού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Ο προγραμματισμός αυτός, έγινε υπό τον συντονισμό του Γραφείου Προγραμματισμού του κράτους, το οποίο μετεξελίχθηκε στη σημερινή Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Η πρώτη μορφή προγραμματισμού του κράτους αποτυπώθηκε στο «Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύξεως», που εκπονήθηκε για τα έτη 1962-1966, την πρώτη δηλαδή περίοδο που διένυε η νεοσύστατη τότε Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε αυτά τα Σχέδια Ανάπτυξης, που στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε Σχέδια Οικονομικής Δράσης και αργότερα σε Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης, παρουσιάζεται ένας απολογισμός αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας του κράτους ανά τομέα, οι προκλήσεις κάθε περιόδου, ενώ παράλληλα καταγράφονται δράσεις για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που τίθενται όσο αφορά σε καθένα από τους τομείς αυτούς.

Collection


Το Ημερολόγιο του Ρένου Λυσιώτη καθρεφτίζει όχι μόνο τη δική του ζωή στα κρατητήρια της Πύλας, της Κοκκινοτριμιθιάς και του Πυροΐ'ου. αλλά όλων όσων κλείστηκαν, για μικρό ή μεγάλο διάστημα, στα στρατόπεδα που ίδρυσε και λειτούργησε η αποικιοκρατική αγγλική κυβέρνηση, βάσει του Νόμου Περί Κράτησης Προσώπων, της 15ης Ιουλίου 1955.Collection


Το βιβλίο περιλαμβάνει 20 ιστορίες από τα βιώματα και τις εμπειρίες του Ρένου Λυσιώτη κατά την περίοδο του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

Μέσα από τις ιστορίες διακρίνεται έντονα το στοιχείο της αγωνιστικότητας, της ομοψυχίας αλλά και και των συνθηκών που επικρατούσαν τότε.

Στο εξώφυλλο: Το γαϊδούρι, ο μόνος «αντάρτης» που παραδόθηκε, στη Λεωφόρο Ευαγόρου, στη Λευκωσία.

Collection


Στόλισμα παράγκας για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου σε συνδυασμό με εκκλησιασμό. Ο χώρος μετατρεπόταν σε "εκκλησία" από τους ίδιους τους κρατούμενους παρά τις όποιες αντιρρήσεις από τις Αρχές.

Collection


Το στρατόπεδο της Πύλας μοιράζεται σε εφτά ξεχωριστά διαμερίσματα που καθένα από αυτά έχει πέντε παράγκες από τσίγκο.

Τα αγκαθωτά σύρματα ξετυλίγονται από παντού, ενώ σε κάθε γωνιά τα πολυβόλα στρέφουν το στόμα τους απειλητικά και αδυσώπητα καταπάνω μας, έτοιμα να ξεράσουν το θάνατο. Σε κάθε παράγκα στριμώχνονται 25 με 28 άνθρωποι που για τις Αρχές δεν αντιπροσωπεύουν πια παρά ένα νούμερο, έξι κουβέρτες, ένα τενεκεδένιο πιάτο και μια κούπα για νερό!

Collection


Το Διάταγμα Κράτησης του Ρένου Λυσιώτη, με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 1956 το οποίο του επιδόθηκε στην Πύλα τέσσερις μέρες αργότερα.

Αυτούσιο το Περιεχόμενο του Διατάγματος:

The Detention of Persons Laws, 1955            D.P. 743

DETENTION ORDER UNDER SECTION 2.

Whereas His Excellency the Governor is satisfied that RX Xanthou Renos LYSSIOTIS , of Larnaca, now Nicosia is a member of an organisation which His Excellency the Governor is satisfied has been responsible for acts of violence directed to the overthrow by force or violence of the Government of Cyprus and destruction of, or damage to, property of the Crown, and by reason thereof it is necessary to exercise control over him:

Now therefore, in exercise of the powers vested in him by section 2 of the Detention of Persons Laws 1955 His Excellency the Governor has been pleased to order that the aforesaid Xanthou Renos LYSSIOTIS of Larnaca, now Nicosia be detained at Pyla Detention Camp. under the provisions of the aforesaid Laws and under such conditions as the Governor may direct.

Made this 19th day of November 1956

By Command of His Excellency the Governor, (Sgd) A.F.J REDDAWAY

Administrative Secretary

------------------------------------------------------------------------------

I hereby certify that on the 23rd day of November 1956 I served upon the within-named ................................................................................ a true copy of this order which i read to him. On the same day i took the said ..................................................................................................................................................................and handed him into the custody of the Superintended of Prisons.Date ........................ Signed .................................

Collection