Επιστολή που στάληκε από τον τότε Τμηματάρχη Πνευματικής και Πολιτιστικής Αναπτύξεως με την οποία ζητά στοιχεία σχετικά με την δραστηριοποίηση της Βιβλιοθήκης στην Κοινότητα.
Μέσα από την εν λόγω επιστολή διακρίνεται το ενδιαφέρον της τότε αρμόδιας αρχής για θέματα ανάπτυξης Βιβλιοθηκών καθώς επίσης το αίσθημα ότι οι Βιβλιοθήκες συνέβαλαν καθοριστικά στην Πνευματική και Πολιτιστική ανάπτυξη της κάθε Κοινότητας.

Collection


Φωτογραφία η οποία απεικονίζει παρευρισκόμενους στο Παλαιό Οίκημα του Σωματέιου ΕΛΗΑ Λυθροδόντα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1944.
Από τη φωτογραφία διακρίνεται έντονα το αίσθημα της συμμετοχής στα αγωνιστικά δρώμενα της τότε εποχής γεγονός που αναπτέρωνε το ηθικό των κατοίκων του Λυθροδόντα και της Κύπρου γενικότερα.

Collection


Με την επιστολή αυτή ο τότε Γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου ευχαριστεί τον σύλλογο ΕΛΗΑ Λυθροδόντα για την οικονομική στήριξη προς δύο μαθητές της Β' τάξεως του σχολείου.
Μέσα από την εν λόγω επιστολή διαπιστώνεται η διαχρονικά έμπρακτη στήριξη του συνδέσμου ΕΛΗΑ προς τους μαθητές της Κοινότητας ως προς τη δωστή διαπαιδαγώγησή τους.

Collection


Μέσω της επιστολής ο Διευθυντής του Γραφείου Παιδείας ενημερώνει τον Γραμματέα του ΕΛΗΑ ότι δίνει την συγκατάθεση του όπως χρησιμοποιηθεί στο παλαιόν Αρρεναγωγείο για την παράσταση η Ηρωίς της Μακεδονίας. Το γεγονός αυτό τονίζει το ενδιαφέρον της κοινότητας ως προς την διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων ως μέσο Πνευματικής και Πολιτιστικής ανάπτυξης προς τους κατοίκους.

Collection


Εξώφυλλο του Καταστατικού του εν Λυθροδόντα Αναγνωστηρίου "Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ" το οποίο τυπώθηκε στη Λευκωσία το 1920.

Collection


Χειρόγραφη επιστολή προς Μακαριώτατον κ.κ. Μακάριον με την οποία ο ΕΛΗΑ με αφορμή τον εορτασμόν της επετείου του ΌΧΙ διαβεβαιώνει τον Μακαριώτατον ότι τον αναγνωρίζει ως τον μόνον εκπρόσωπο του Κυπριακού Λαού και ότι θα ακολουθήσει πιστά τις διαταγές της Εθναρχίας.

Collection


Χειρόγραφη επιστολή του Γραμματέα Ομόνοια Μάμμαρι Ευαγόρα Προκοπίου προς Εληα Λυθροδόντα με την οποία αποστέλλει ταχυδρομική επιταγή πέντε σελινιών ως αντίτιμο εισιτηρίου για το θεατρικό έργο η Ηρωις της Μακεδονίας.

Collection


Χειρόγραφη επιστολή του Γραμματέα της Α.Τ.Ε Αγίου Θεόδωρου Καρπασίας με την οποία προσκαλεί τα μέλη της Αγροτικήν Ένωσης Λυθροδόντα να παραστούν και να ενισχύσουν το θεατρικό έργο "Τσιγγάνικον Ρομάντζον" την 26 και 27 Δεκεμβρίου 1943.

Collection


Γράμμα με το οποίο ο Μιχαήλ Κ. Μιχαήλ ενημερώνει τον ΕΛΗΑ Λυθροδόντα ότι παρέλαβε την ευχετήρια επιστολή και ως εκ τούτου απαντά μέσω αυτής. Στη συνέχεια εκφράζει την ευχή όπως συναντηθεί σύντομα με τα υπόλοιπα μέλη ενώ στο τέλος της επιστολής εκφράζει έντονα το ενδιαφέρον του σχετικά με την πρόοδο της νεολαίας της Κοινότητας.
Αξισημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε εντούτοις ενδιαφερόταν για τη νεολαία της Κοινότητας.

Collection


Αποκόμματα εισιτηρίων σε αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις της τότε εποχής όπως:
Ο Ζωντανός Νεκρός
Η Φωνή της Ελλάδος
Η Κόμισσα Ζητιάνα
Μακρυά από τον Κόσμο
Το Τσιγγάνικο Ρομάνζο

Collection