Περιεχόμενο Ανακοινωθέντος:

ΕΣΤΑΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΡΕΝΟΣ ΛΥΣΙΩΤΗΣ

Επίσημον ανακοινωθέν αναφέρει ότι ητοίμαζε φυλλάδια της ΠΕΚΑ και της ΕΟΚΑ και ωργάνωνε την διανομήν των διατηρών αλληλογραφίαν με τον Διγενή. Επίσημον ανακοινωθέν αναφέρει ότι επεδόθη διάταγμα προσωποκρατήσεως προς τον 25ετή δικηγόρον κ. Ρένον Λυσιώτην, εκ Λάρνακος, κάτοικον Λευκωσίας.

Ο κ. Λυσιώτης συνελήφθη από της 5ης Νοεμβρίου 1956 όταν κατά το ανακοινωθέν αι αρχαί <<είχον ισχυρούς λόγους να πιστεύουν ότι ήτο μέλος, ορκισθέν πίστιν εις την τρομοκρατικήν οργάνωσιν ΕΟΚΑ>>.

Από της συλλήψεώς του - συνεχίζει το επίσημον ανακοινωθέν - διεκριβώθη ότι ήτο προσωπικώς υπεύθυνος δια την ετοιμασίαν φυλλαδίων της ΠΕΚΑ και της ΕΟΚΑ και διατηρεί αλληλογραφίαν μετά του ηγέτου των τρομοκρατών ΔΙΓΕΝΗ.

Ήτο γνωστός εις τους τρομοκράτας με το ψευδώνυμον "Μαρτίνος" και ήτο υπεύθυνος δια την διανομήν των φυλλαδίων αυτών εις την περιοχήν Λευκωσίας, προς τον σκοπόν δε αυτόν ωργάνωσεν ομάδας, αποτελούμενας κυρίως από μαθητάς

Σάββατον 24 Νοεμβρίου 1956 Ο Φιλελεύθερος


Date:

None recorded.

Creator:

Ρένος Λυσιώτης

Publisher:

Ρένος Λυσιώτης

Subject :

Type:

IMAGE

Format:

jpeg

Rights:

Contributor:

Ρένος Λυσιώτης

Tags

No tags recorded for this item.

Citation

Ρένος Λυσιώτης, “Επίσημον ανακοινωθέν με τίτλο: Εστάλη εις τα Κρατητήρια ο Δικηγόρος Ρένος Λυσιώτης. ,” Ψηφιακή Πλατφόρμα Κυπριακής Βιβλιοθήκης, accessed May 30, 2020, http://www.cyprusdigitallibrary.org.cy/items/show/1026.