Το Διάταγμα Κράτησης του Ρένου Λυσιώτη, με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 1956 το οποίο του επιδόθηκε στην Πύλα τέσσερις μέρες αργότερα.

Αυτούσιο το Περιεχόμενο του Διατάγματος:

The Detention of Persons Laws, 1955            D.P. 743

DETENTION ORDER UNDER SECTION 2.

Whereas His Excellency the Governor is satisfied that RX Xanthou Renos LYSSIOTIS , of Larnaca, now Nicosia is a member of an organisation which His Excellency the Governor is satisfied has been responsible for acts of violence directed to the overthrow by force or violence of the Government of Cyprus and destruction of, or damage to, property of the Crown, and by reason thereof it is necessary to exercise control over him:

Now therefore, in exercise of the powers vested in him by section 2 of the Detention of Persons Laws 1955 His Excellency the Governor has been pleased to order that the aforesaid Xanthou Renos LYSSIOTIS of Larnaca, now Nicosia be detained at Pyla Detention Camp. under the provisions of the aforesaid Laws and under such conditions as the Governor may direct.

Made this 19th day of November 1956

By Command of His Excellency the Governor, (Sgd) A.F.J REDDAWAY

Administrative Secretary

------------------------------------------------------------------------------

I hereby certify that on the 23rd day of November 1956 I served upon the within-named ................................................................................ a true copy of this order which i read to him. On the same day i took the said ..................................................................................................................................................................and handed him into the custody of the Superintended of Prisons.Date ........................ Signed .................................


Date:

1955-59

Creator:

Ρένος Λυσιώτης

Publisher:

Ρένος Λυσιώτης

Subject :

Κύπρος, Ιστορία, Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας, 1955-1959

Type:

IMAGE

Format:

jpeg

Rights:

Contributor:

Ρένος Λυσιώτης

Tags

No tags recorded for this item.

Citation

Ρένος Λυσιώτης, “Διάταγμα Κράτησης του Ρένου Λυσιώτη,” Ψηφιακή Πλατφόρμα Κυπριακής Βιβλιοθήκης, accessed October 17, 2019, http://www.cyprusdigitallibrary.org.cy/items/show/1144.