Έτι δε και θαυμάσιά τινα της Θεοτόκου, τα πρότερον και ες ύστερον γινόμενα εις δόξαν αυτής και προς ωφέλειαν μεγίστην των Ευσεβών Χριστιανών. Τα πάντα καλώς διαταχθέντα μετ' επιμελείας και ακριβούς ζητήσεως και διορθώσεως. Έτι δε προσετέθησαν και τρια Πατριαρχικά Συγγειλιώδη Γράμματα, και επωφελή τινα άλλα, ίνα διανήμηνται δωρεάν. Ηγουμενεύοντος του εν Ιερομονάχοις Κυρίου Μελετίου Τρίτου, Ενετιησιν 1817. -σ.τ.
Τέταρτη έκδοσις πιστή ανατύπωσις της τρίτης εκδόσεως, αδεία του πανοσιωτάτου καθηγουμένου Κύκκου κ. Γεράσιμου.


Date:

1904

Creator:

Σεραφείμ, Πισσίδειος

Publisher:

Αθήναις : Ιωάννου Νικολαϊδου, 1904

Subject :

Mary, Blessed Virgin, Saint--Prayer-books and devotions--Greek
Μονή Κύκκου (Κύπρος)

Type:

TEXT

Format:

Rights:

Contributor:


Tags

No tags recorded for this item.

Citation

Σεραφείμ, Πισσίδειος, “Περιγραφή της Ιεράς, Σεβάσμιας και Βασιλικής Μονής της Υπεράγιας Θεοτόκου, της και μέγα έχούσης το αιδέσιμον δια τον ιστορήσαντα αυτήν Απόστολον Λουκά τον Ευαγγελιστή του Κύκκου : επιφημιζομένης κατά την νήσον Κύπρον / του Πανιερώτατου Μητροπολίτου Αγκύρας Κυρίου Σεραφείμ του Πισσιδείου ,” Ψηφιακή Πλατφόρμα Κυπριακής Βιβλιοθήκης, accessed December 1, 2020, http://www.cyprusdigitallibrary.org.cy/items/show/255.