Εις δόξαν Πατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος του ενός θεού Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής των ρθοδόξων Εκκλησίας, ήτοι, άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες των τε αγίων και πανευφήμων Αποστόλων, των αγίων οικουμενικών Συνόδων, των τοπικών, και των κατά μέρος θείων πατέρων, ελληνιστί μέν, χάριν αξιοπιστίας, εκτιθέμενοι, διά δε της καθ' ημάς κοινοτέρας διαλέκτου, πρός κατάληψιν των απλουστέρων ερμηνευόμενοι / παρά Αγαπίου Ιερομονάχου, και Νικοδήμου Μοναχού ; και μετ' επιμελείας ανακριθέντες, και δι ορθωθέντες, ψή φω του Παναγιωτάτου και της ιεράς και αγίου Συνόδου παρά του σοφολογιωτάτου διδασκάλου και ιεροκήρυκος Κυρίου Κυρίου Δωροθέου. Το πρώτον τύποις εκδοθέντες αδεία μέν και προτροπή, και επιταγή του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, και της Αγίας Συνόδου επιστασία του ευτελούς εν ιερομονάχοις Θεοδωρήτου Αντ. του εξ' Ιωαννίνων.
Περιέχει ευρετήριο.


Date:

1841

Creator:

Αγάπιος, Μοναχός, 17ος αι.
Νικόδημος, ο Αγιορείτης, Οσιος, 1749-1809

Publisher:

Αθήνα : Εκ της τυπ. του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά, 1841

Subject :

Θρησκεία; εκκλησία

Type:

TEXT

Format:

Rights:

Contributor:


Tags

No tags recorded for this item.

Citation

Αγάπιος, Μοναχός, 17ος αι. and Νικόδημος, ο Αγιορείτης, Οσιος, 1749-1809, “Πηδάλιον της νοητής νηός της μίας Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας,” Ψηφιακή Πλατφόρμα Κυπριακής Βιβλιοθήκης, accessed December 1, 2020, http://www.cyprusdigitallibrary.org.cy/items/show/257.