Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO
5 items in collectionΕβδομήντα χρόνια UNESCO. Aντλώντας από το παρελθόν και πλάθοντας το μέλλον.


Λευκαρίτικο Κέντημα: Τρόποι και Μετατροπίες. Αναζητώντας την ανα-βίωση, την ανα-ποίηση και τη μετα-τροπία στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.


Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιάς της Κύπρου (Εθνικός Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς)


Εορταστική εκδήλωση για την εγγραφή της «Ψαλτικής τέχνης» στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO (Πρόγραμμα και Ντοκιμαντέρ)


Lefkaritiko Embroidery Lace Modi and Modulations II (Exhibition Catalogue)